บรรยากาศคึกคัก ตักบาตรเทโวโรหณะในหลายพื้นที่ของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

5

ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาจำนวนมาก ร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน ร่วมพิธีตามวัดต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ โดยเฉพาะที่วัดคลองมะขาม ต.หาดเล็ก ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ห่างจากชายแดน​ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย​ และกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะหลังวันออกพรรษา ที่ทางคณะกรรมการวัด นำโดย พระครูพิพิธกิจจาภิวัฒน์ (ท่านพ่อสงวน ฐิตจิตโต )เจ้าอาวาส วัดคลองมะขาม ได้จัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย​ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ที่วัดคลองมะขามแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ร่วมออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ตลอดจนขบวนเทวดา นางฟ้า นางสวรรค์ เปรต และอสูรกาย อีกจำนวนกว่า 100 ชีวิต ร่วมรับบริจาคทานเข้าวัด ขณะที่กรรมการวัดยังได้จัดการร่วมทําบุญหลังคากระเบื้อง ทําบุญวันเกิดประจําวันและดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้บูชาอีกด้วย

คณะกรรมการวัด ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกจากทหารและตํารวจที่ให้ความร่วมมือด้านจราจรตามท้องถนน เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จะกระทำกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาไปแล้ว 1 วัน ส่วนคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองสังกัสสนคร ดังนั้น การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ในครานั้น บรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ เมื่อทราบข่าว ต่างพร้อมใจกัน นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทานไปรอตักบาตร เพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จึงถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโว โดยยึดปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้…

ภาพ-ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าว​ จ.ตราด​ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here