บรรยากาศการฉีดวัคซีนที่จังหวัดฉะเชิงเทราคึกคัก

15

เป็นวันที่สามของการฉีดวัคซีน และเป็นวันสุดท้ายของการฉีดเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้อายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม บรรยากาศที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร อำนวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการ

 โดยวัคซีนที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับมามีทั้ง Astra Zeneca และ Sinovac  ดร. ภญ สุชาดา จาปะเกษตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.พุทธโสธร ได้กล่าวว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิด สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ใกล้เคียงกัน เมื่อฉีดครบ 2  เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันได้กว่าร้อยละ 80และไม่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19   100เ% สำหรับผู้สูงอายุที่ฉีด Sinovac สามารถฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับรองแล้วว่าสามารถฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุได้

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ของผู้มารับวัคซีนในช่วงเวลา 3  วันที่ผ่านมานั้น  นพ.วัฒนา อารีย์ อายุรแพทย์ รพ.พุทธโสธร ไดกล่าวว่า พบผลข้างเคียงน้อยมาก เช่นปวดบวมเฉพาะที่ อ่อนเพลีย ส่วนที่พบใน Sinovac  มีอาการระบบประสาทเพียงเล็กน้อย ชาชั่วขณะ แต่สามารถฟื้นตัวได้ภายใน 1 วันเท่านั้น

ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับวัคซีนเดือนมิถุนายน 2564 จากการลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมจำนวน 40,000  คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แพทย์ พยาบาล อสม. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน วัคซีนคือชีวิตและอนาคต ประชาชนมีภูมิคุ้มกันมาก เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here