บจก.ไทย สมายล์ บัส มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้ กู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆในกิจการกู้ภัย

6

ที่จุดรับแจ้งเหตุกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า เลขที่ 108 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณวัดโพธิ์บางคล้า นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มอบรถเฉพาะกิจพยาบาลให้กับกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าเพื่อไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆในกิจการกู้ภัย โดยมี นายสราวุฒิ บุญสร้าง หัวหน้ากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า และอาสากู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้าเป็นผู้รับมอบ

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการช่วยเหลือ ในระบบบริการทางการแพทย์ จึงได้จัดทำ รถเฉพาะกิจพยาบาลมามอบให้กับกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า ไว้เพื่อออกให้ บริการรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโควิด 19 ร่วมไปถึงผู้เสียชีวิตทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ซึ่งในการออกปฎิบัติงานทุกครั้งจะไม่มีค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here