บก.ควบคุม ฉก.ร.14 โดย ร้อย.ร.1413 จัดกำลังพล ร่วมกับ ชป.กร 302, ชปส.3103, ชุดสทส.31 ,จนท.อส.อ.พบพระ,จนท.ตร.

5

สภ.พบพระ, จนท.อบต.วาเลย์, จนท.รพ.พบพระ, กำนันต.วาเลย์และ ผญบ.มอเกอร์ไทย ร่วมประชุมวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนเผชิญเหตุ (แผนอพยพประชาชน) และร่วมตรวจภูมิประเทศ ณ บ.มอเกอร์ไทย หมู่ 1 ต.วาเลย์  อ.พบพระ จว.ต.ก.

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here