บก.คฟป.ทภ.3 สน เผยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ จังหวัดน่าน เริ่มมีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูง

5

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 6 –12 ธ.ค.64 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18 – 42  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก , ค่า PM 10 ระหว่าง 33.8 – 75.6  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 18 – 85   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับ ดี

ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 6 – 12 ธ.ค.64 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 869 จุด โดยพบในพื้นที่เกษตร จำนวน 532 จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 87 จุด ในจังหวัดอุตรดิตถิ์มีจุดความร้อนมากที่สุด   149 จุด,พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 83 จุด มีพื้นที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย. จำนวน 25 จุด และเขต สปก. จำนวน 83 จุด มีพื้นที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 27 จุด

 อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ภาพ-ข่าว เหม(กาญจนา)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here