บก.คฟป.ทภ.3 สน.เตรียมความพร้อมอากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อน ก่อนนำกำลังภาคพื้นเข้าดับไฟ

5

พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ทีม UAV : อากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในการบินลาดตะเวนตรวจจุดความร้อนในห้วงที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 14 ก.พ. – 15 มี.ค.65  เพื่อเตรียมการติดตั้งระบบควบคุมภาคพื้นระหว่างทางขับและทางวิ่ง รวมถึงติดตั้ง arresting cable (อุปกรณ์ใช้ร่วมกับระบบขึ้น  -ลงอัตโนมัติ) บริเวณขอบทางวิ่ง เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ทั้งนี้อากาศยานไร้คนขับ UAV  รุ่น  Hermes(เฮอร์เมส) 450 สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีเพดานบินสูงสุด 18,000 feet บินได้นาน 18 ชั่วโมง พิสัยปฏิบัติการ 250 กิโลเมตร น้ำหนักระบบ 345 กิโลกรัม สามารถวิ่งขึ้นด้วยน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ 490 กิโลกรัม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here