น่าน_นายกสมาคมสื่อฯภาคเหนือ แจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ว่าฯน่าน ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งโควิดและเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยมิชอบตามมาตรา 157.

4

นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดน่าน ได้เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน พบพันตำรวจโททรงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม รองผู้กำกับการสอบสอน และร้อยตำรวจเอกเชาวลิต เทรักสี ร้อยเวร เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายนิพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนางสาว ธนวัน  ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ความว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่โรงแรมกาดน้ำทอง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน นายนิพันธ์ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กระทำการฝ่าฝืนประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านคำสั่งที่ 30/2564 ลง วันที่14 กันยายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19 ปรากฎตามประกาศที่นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้ววันนี้ และนางสาวธนวัน  ในฐานะผู้จัดงานซึ่งประกาศดังกล่าวฯ มีผลบังคับใช้ความปรากฏว่า นายนิพันธ์ ได้บังอาจกระทำการฝ่าฝืนประกาศที่ตนเองได้มีประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 พฤติการณ์และกระทำของนายนิพันธ์ เป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือมั่วสุมที่ใดอันเป็นการมั่วสุมในลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคตามตราแห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่30/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่14 กันยายน 2564 ข้อ7 ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงและจัดปฏิบัติตามข้อ6วรรค2อนุ(ข) จัดให้มีการเว้นระยะห่างที่นั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 2เมตร(ช) โดยมิให้ผู้ใดจำหน่ายจ่ายแจกพกพาหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงานโดยเด็ดขาด.

จากการกระทำของ นายนิพันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวและมากระทำความผิดเสียเองการกระทำของนายนิพันธ์ จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคตืดต่อจังหวัดน่านที่30/2564 การกระทำดังกล่าวในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานมากระทำผิดเสียเองจึงเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 157 ประกอบ ม.9แห่ง พรบ.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฝ่าฝืน คำสั่ง จ.น่าน ที่ 30/2564 แจ้งจึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายนิพันธ์ บุญหลวง ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนางสาว ธนวัน ชุมแสง ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ในฐานะผู้จัดงานและกรรมการโควิดในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเหตุคดีนี้เกิดที่โรงแรมน้ำทอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พนักงานสอบสวนได้รับไว้เป็นคดีและจะส่งเรื่องให้ ปปช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เปิดเผยว่า การมาแจ้งความดำเนินคดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครั้งนี้เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใครทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับผลอย่างเป็นธรรม

ทางด้านนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ทนายความกล่าวว่า คดีนี้ผู้กล่าวว่าได้เคยร้องขอความเป็นธรรมแต่ยังมีความรู้สึกว่าถูกรังแกฝ่ายเดียวจึงมาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย.

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here