น่าน “เดินหน้าบริการ ว่าที่น้องคนเล็กกองทัพบก”โค้งสุดท้ายสมัครทหารออนไลน์ 66

4

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ พันเอก พยุง พั้วระย้า 8หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 38  พร้อมคณะกรรมการการคัดเลือกจาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ลงพื้นที่รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ให้กับทหารกองเกิน จาก อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่น

ที่มาสมัคร ณ หอประชุมอำเภอนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  พร้อมดำเนินรับสมัครใหม่ 1 นาย และดำเนินการจบขั้นตอนที่ 2 จำนวน 9 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการเดินทางให้กับทหารกองเกินที่มาสมัครพร้อมนำ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2  แนะแนวโรงเรียนทหาร เส้นทางสู่ทหารอาชีพ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ โดยมุ่งเน้นการขยายผลให้กับทหารกองเกิน ครอบครัวและญาติ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here