น่าน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38ออกช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค หมู่บ้านเกศรินวิลล่า ต.ไชยสถาน

1

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน และ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 เที่ยว เติมลงในถังปะปาของหมู่บ้าน รวมเป็น จำนวน 12,000 ลิตร

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน เกศรินวิลล่า บ้านนาท่อใหม่ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบน้ำบาดาลที่ใช้งานภายในหมู่บ้านชำรุดมาหลายวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here