น่าน ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

4

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38  มอบหมายให้ จิตอาสา904, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ร้อย สห.มทบ.38 พร้อม จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร เ

พื่ออำนวยความสะดวก ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างสังคมจิตอาสาที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง  #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #จิตอาสาพัฒนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here