น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านออกหน่วยการสงเคราะห์เคลื่อนที่บริการทหารผ่านศึกและครอบครัว พื้นที่ อ.ภูเพียง

0

พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกน่าน พร้อมด้วย น.ส.สุนิฏฐา  เปรมมาก  รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกน่าน ลงพื้นที่ออกหน่วยการสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้การสงเคราะห์บริการด้านการเงิน, ประชุมชี้แจงสิทธิ ที่จะได้รับการสงเคราะห์พบปะเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ร่วมกับ ปลัดอำเภอภูเพียง, สัสดีอำเภอภูเพียง และแกนนำเครือข่ายฯ อำเภอภูเพียง  ในการนี้ได้รับนำชุดแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้บริการตรวจดูแลสุขภาพ ทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมชุดArmy barber delivery บริการตัดผมฟรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

 จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน และเงินสงเคราะห์ ให้กับสมาชิกที่มีฐานะยากจน มีเจ็บป่วยและพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. อาสาสมัครทหารพราน เกียรติ  ไชยา อายุ 71 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและคาสายท่อปัสสาวะไว้ตลอด ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ณ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  2. นายโชติ  สุดใจ อายุ 63 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อ่อนแรงซีกซ้ายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน 1,000 บาท   กิจกรรมนี้สร้างความสุขซาบซึ้งใจแก่ทหารผ่านศึกที่กองทัพบกให้การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทอดทิ้งอดีตทหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here