น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 นำ ขุนภักดี 38 จิตอาสา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านสองแคว จัดกิจกรรมชวนน้องร้องเพลงชาติไทย

8

พลตรี คณิศร  อาสมะ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำจิตอาสา 904 ,ชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 ขุนภักดี 38, จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ” ชวนน้องร้องเพลงชาติไทย  “

 โดยมีกิจกรรมร่วมบรรเลงวงโยธวาทิต จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบหที่ 38 กับนักเรียน ขับร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน  รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี” และปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here