น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพล เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นครูฝายมีชีวิต

0

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพล เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นครูฝายมีชีวิต โดยศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน โครงการฝายมีชีวิตกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างครูฝายมีชีวิตให้มีความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน

ในการสร้างฝายมีชีวิตและซ่อมฝ่ายมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2566 และดำเนินโครงการฝายมีชีวิตกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นการอบรม ครั้งที่3ห้วงวันที่ 17-20  มกราคม 2566 ณ บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here