น่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

1

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38  และชุดแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข

 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยือน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย, เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน และกล่องยาเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและทุพพลภาพ จำนวน 2 ครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here