น่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฝึกอบรมเป็นครูฝ่ายมีชีวิต

5

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฝึกอบรมเป็นครูฝ่ายมีชีวิต ประจำปี 2566  จำนวน 37 นาย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 38 ลกรมทหารพรานที่ 32,กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2  โดยมีห้วงการอบรมเป็น 3 ห้วง ตั้งแต่ ครั้งที่ 1 วันที่ 4-8 มกราคม 2566  , ครั้งที่ 2 วันที่ 11-14 มกราคม 2566 และครั้งที่ 3 วันที่ 17-20 มกราคม 2566

ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน สำนักกิจการพิเศษ โรงพยาบาลน่านกับบริษัท ปตท.จำกัด มหาชน  ได้ดำเนินโครงการฝ่ายมีชีวิตกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างครูฝ่ายมีชีวิตให้มีความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน  ในการสร้างฝ่ายมีชีวิตและซ่อมฝ่ายมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2566 ณ บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here