น่าน ปั่นให้สนุก.แล้วเดินไปปลูก ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ชวนนักปั่น จิตอาสา ชาวน่าน มาเติมพื้นที่สีเขียวในโครงการ ปั่นและปลูก 2022” สุขกาย สุขใจ ฟื้นธรรมชาติ พลิกคืนสิ่งแวดล้อม

2

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานเปิด โครงการ “ ปั่นและปลูก 2022 ”  บริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง   อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 , พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน , ตำรวจ,ข้าราชการพลเรือน ประชาชนที่สนใจ, หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน จิตอาสา ชมรมจักรยานน่าน  และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดักงล่าวจัดขึ้นในวันนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานซึ่งจะเป็นการรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน ส่งเสริมสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า การดูแลรักษาต้นไม้ โดยความร่วมมือของทุกคน ทุกภาคส่วนซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด ซึ่ง จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดต้นน้ำ การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นสัญญาณ หรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บอกถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มตามโครงการล้านไร่ถวายพ่อ

สำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน พร้อมกับปลูกต้นไม้  ถือรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญ  ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกาย ในชุมชนไปพร้อมๆ กับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ รวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลง  และเห็นว่าควรเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น เพื่อจะทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป ซึ่งถือเป็นการทำสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเสียสละให้แก่ชุมชน เป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและยังช่วยปรับปรงทัศนียภาพ จากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม การทำโครงการปลูกป่าครั้งนี้ช่วยทำให้ทัศนียภาพ   มีความสวยงามขึ้น    ร่มรื่น และสามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การปลูกป่าครั้งนี้  

ด้วยความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 38 ศูนย์ประสานงานโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ มลฑลทหารบกที่ 38 สำนักงานประสานงานคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน  จึงได้จัดทำ โครงการ “ ปั่นและปลูก 2022 ”  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดโครงการ  รวมถึงมี ส่วนร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการร่วมกันปลูกป่า ต่อไป  ในปัจจุบัน การออกกำลังกายด้วยจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากคน ทุกเพศทุกวัย เป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังช่วยประหยัด พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มีจำนวนนักปั่นและชมรมจักรยานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี

สำหรับโครงการ ปั่นไปปลูก 2022  มีนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานเมืองน่าน และผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยจุดปล่อยตัวเริ่มต้นจากบริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ จนถึง พื้นที่ปลูกตันไม้ ณ สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 38 บ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีระยะทางโดยประมาณ 14 กิโลมตร ท่ามกลางสายฝนลมหมอกที่สร้างความชุ่มชื่นให้แก่ต้นไม้และหัวใจของเหล่าจิตอาสา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here