น่าน ติดตามการใช้ระบบ “น่านปลอดภัย” สแกน QR Code ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด

8

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นายอำเภอนาหมื่น นายอำเภอนาน้อย นายอำเภอเวียงสา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านทั้ง 3 อำเภอ ในการใช้ระบบ “น่านปลอดภัย” ผ่านการสแกน QR Code เพื่อรายงานข้อมูลผู้ผ่านด่านเข้ามาภายในจังหวัดน่าน ขั้นตอนการปฏิบัติ การให้บริการ Drive Thru สแกน QR Code แทนการลงจากรถ ลดขั้นตอนการเสียบบัตร และตอบคำถามต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดโอกาสการสัมผัส พูดคุย และลดโอกาสการแพร่เชื้อ โควิด-19 ซึ่งเริ่มใช้งาน ระบบ“น่านปลอดภัย” วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน ได้ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน กรอกข้อมูลผ่านระบบ “น่าน ปลอดภัย” ผ่านทาง QR Code หรือ http://101.51.127.80:5555 หากระบบไม่สามารถดําเนินการได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานตัว “น่านปลอดภัย” เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ และให้ไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

โดยการใช้ระบบงานปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ สำหรับระบบ”น่านปลอดภัย” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคน ต้องสแกน QR Code หรือเข้าลิงค์ http://101.51.127.80:5555/ ลดขั้นตอนการเสียบบัตร และตอบคำถามต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดโอกาสการสัมผัส พูดคุย และลดโอกาสการแพร่เชื้อ โควิด-19 ซึ่งได้เริ่มใช้งาน ระบบ“น่านปลอดภัย” ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือผู้เดินทางผ่านด่านจังหวัดน่าน กรอกข้อมูล ก่อนเข้าพื้นที่ (ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลก่อนเดินทางได้ 12 ชม. เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการผ่านด่าน) กรอกข้อมูลรายละเอียดของตนเองลงในระบบดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ทุกจุดคัดกรองเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด เข้าสู่จังหวัดน่าน จากนั้น Capture หน้าจอที่บันทึกสำเร็จไว้ และแสดงสลิป (ภาพที่ Capture หน้าจอไว้) แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อผ่านด่านเข้าจังหวัดน่าน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพิ่มชื่อผู้ร่วมเดินทางได้ไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้หากไม่สะดวกใช้มือถือสมาร์ทโฟน ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยข้อมูลจะนำส่งไปยังปลายทางที่ท่านจะไป เมื่อไปถึงจะมี เจ้าหน้าที่ และอสม.ในชุมชน มาสอบถามข้อมูลและประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการของจังหวัดน่าน ต่อไป

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ยังพบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการระบบน่านปลอดภัย ทางทีมงานจะรวบรวม นำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดโอกาสการสัมผัส พูดคุย และลดโอกาสการแพร่เชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

ภาพ-ข่าว กัลยา สองเมืองแก่น ผุ้สื่อข่าว จ.น่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here