น่าน จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”บริจาคโลหิต

1

 พล.ม.1 โดย ม.2 พัน.10 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

จำนวน 7 นายได้ปริมาณโลหิต 3,150 ซีซี ภายใต้มาตรป้องกันโควิด 19  อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here