น่าน ขุนภักดี 38 ร่วมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติอย่างต่อเนื่อง

2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ ชุดขุนภักดี38 จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที “ชวนน้องร้องเพลงชาติไทย” ณ โรงเรียนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยร่วมกับคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านผาตูบ ขับร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยการขับร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างภาคภูมิใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here