น่าน“ทหารพระราชา จิตอาสา บูรณาการความร่วมมือ ช่วยเหลือเยาวชน และประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง”

4

พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่  และชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน คณะครู และผู้นำชุมชนในพื้นที่ บูรณาการความร่วมมือเข้าช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ครอบครัว และผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งห่างจากชายแดนไทย-ลาวเพียง 5 กิโลเมตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว ด.ช.พัชรพล  ศิริคาม อาศัยอยู่กับ ตา ยาย, ครอบครัว ด.ญ.สุพัชชา  ใจบุญ พักอาศัยอยู่กับมารดา, ครอบครัว ด.ญ.กัญญาณัฐ  หอมดอก อาศัยอยู่กับบิดามารดา และ ครอบครัว ด.ญ.จิดาภา เปาป่า อาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยทางมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มีการมอบของอุปโภค บริโภค เมล็ดพันธุ์ผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธ์ุดีน่าน เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน มอบเครื่องนุ่งห่ม ชุดเครื่องนอน ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน พร้อมด้วยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ตรวจโรคเบื้องต้น แจกจ่ายยา และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเปราะบางทั้ง 4 ครอบครัว

และต่อมาได้เข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ราย คือ นายคฑาวุธ  วังชัย อายุ 39 ปี  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และนายเพชร  หอมดอก อายุ 62 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้แนะนำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทางญาติผู้ดูแล อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here