นิสสันส่งเสริมนวตกรรมแก่เยาวชนเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ให้เดินคู่กันไปแบบไม่สะดุด แค่ใจก็เพียงพอนะจะบอกให้

8

นิสสัน ส่งเสริมนวตกรรม แก่เยาวชนเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ให้เดินคู่กันไปแบบไม่สะดุด แค่ใจก็เพียงพอนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here