“นิวัติ น้อยผาง” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ที่ จ.แพร่

2

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการดำเนินการติดตามด้วย โดยได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดแพร่

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ก่อตั้งขึ้นโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง ซึ่งได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของชุมชนใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้านสาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535

และในเวลา 15.00 น. ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ ครัวเรือนต้นแบบ “โคกหนอง นา โมเดล” ณ บ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจและชื่นชมความสำเร็จ แก่ครัวเรือนต้นแบบโคก หนองนา โมเดล ที่ได้ดำเนินชีวิต “พออยู่ พอกิน” สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชน เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายให้แก่ครัวเรือนอื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชน ต่อไปการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here