นิพนธ์ เปิดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์ ” ครั้งที่ 22

4

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์ ” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาอบจ.สงขลา นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 71 ได้กำหนดไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริม และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง….พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้กำหนดแนวทางที่มุ่งเน้นเรื่อง “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” โดยให้มีการขับเคลื่อนในทุกกระทรวง และสำหรับในปี 2565 ได้จัดทำแผนบูรณาการรองรับการก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพให้มีความแข็งแรงด้านสุขภาพ มีความมั่นคงในการมีชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการต่างๆรองรับ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่หลัก ซึ่งมีรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสงขลา นักกีฬาผู้สูงอายุถือว่าประสบความสำเร็จมาตลอด ด้วยความทุ่มเทความเสียสละของคณะกรรมการที่ได้ดูแลและส่งเสริม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวเนื่องตลอดมา จนได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาชนะเลิศประเภทต่างๆจวบจนปัจจุบันนี้ จึงขอถือโอกาสนี้ชื่นชมสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายได้ออกกำลังกาย ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่า สุขภาพดีไม่มีขาย ใครอยากได้สุขภาพดี ต้องออกกำลังกาย ต้องดูแลตัวเอง ผมถือว่าสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ได้ทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา การแข่งขันกีฬาในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์เรื่องของสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของสมาชิกของกลุ่ม

ผมขอขอบคุณจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้จัดงบประมาณสนับสนุนกีฬาช่อลำดวนเกมส์นี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสมัยที่ผมดำรงตำแหน่ง นายกอบจ. ผมก็สนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสมาชิกสภา อบจ.ทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้  และหวังว่าเป้าหมายของจังหวัดสงขลาที่จะทำให้คนมีสุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรง เราสามารถทำให้เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพได้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้  จะทำให้คนสงขลามีอายุยืนขึ้น และมีสุขภาพดี แข็งแรงด้วย อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่อไป ถือโอกาสนี้ขอบคุณจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุตลอดมา

ในเวลาต่อมานายนิพนธ์ ได้นำคณะผู้แทนอบจ. การกีฬา สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สนามกีฬาติณสูลานนท์ ในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ในเดือนกันยายน นี้

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here