นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นำทีมจิตอาสา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

4

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นำจิตอาสา สสจ.พังงา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามเสริมพลังแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด ณ อำเภอท้ายเหมือง โดยก่อนเดินทางไปอำเภอท้ายเหมือง ได้กราบนมัสการ ถวายสังฆทาน พระอาจารย์เขียว วัดเขาม่วง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา ตรวจสถานที่ภายในวัด พร้อมให้คำแนะนำ การเตรียมความพร้อมงานกฐิน ตามมาตรการโควิด 19 ของจังหวัดพังงา 

จากนั้น เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง  รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำแก่น ตำบลนาเตย  โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามพุทธรักษา เยี่ยม CI ของตำบลลำแก่น ณ อาคารสมาคมเรือประมงพังงา และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ทั้งนี้โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ของโควิด 19 ในพื้นที่

พร้อมทั้งสะท้อน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองในวันนี้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง มีขวัญ กำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here