นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ติดตามเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด

5

นายแพทย์โกวิท วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ ซอยบ้านเขาทอย หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด ซึ่งปิดหมู่บ้านตามคำสั่งของจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายทรงชัย  นาคฤทธิ์ กำนันตำบลถ้ำน้ำผุด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ถ้ำน้ำผุดร่วมให้ข้อมูล  จากนั้นได้เยี่ยมติดตามประเมินพื้นที่ หมู่ 8 บ้านบางพัฒน์ ตำบลบางเตย  และรพ .

สต.เกาะเคี่ยม โดยมีนางวาสนา เวชกุล รักษาการ ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม ร่วมให้การต้อนรับอทั้งนี้ ในส่วนของการติดตามเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ในครั้งนี้   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินสถานการณ์ และ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมการติดเชื้อของโรคโควิด 19 โดยมีนายวิชัย ชูจิต สาธารณสุขอำเภอเมือง และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมติดตามและลงพื้นที่ด้วย 

จากนั้น ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านท่าใหญ่ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกาศปิดตามคำสั่งของจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางอรทัย อินทร์แก้ว สาธารณสุขอำเภอทับปุด และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของ รพ.สต.บ่อแสนตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here