นายอำเภอสองพี่น้อง ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกสร้างความมั่นใจปชช(สุพรรณบุรี)

25

ที่ห้องประชุมสีส้ม ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายไพทูรย์ วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด – 19 เข็มแรกของอำเภอสองพี่น้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมี นายแพทย์ ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ร่วม ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าด่าน และ อสม. ซึ่งอำเภอสองพี่น้องได้รับจัดสรรวัคซีน โควิด – 19 ในรอบแรกที่ฉีดในวันนี้ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ และ อสม. จำนวน 135 โดส     

สำหรับ อำเภอสองพี่น้อง โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เป็นวันแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้า และ อสม. โดยวัคซีนเข็มแรก ได้ฉีดให้กับ นายอำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายแพทย์ ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็นคนฉีดวัคซีน โควิด – 19 ให้นายอำเภอด้วยตัวเอง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ได้เตรีมสถานที่ และบุคคลากรทางการแพทย์  ไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย การลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมในใบยินยอมรับวิคซีน  หากพบความผิดปกติ  จะส่งพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินว่าสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ จากนั้น จะเป็นขั้นตอนรอฉีดยา ซึ่งขั้นตอน จะมีการให้คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาหลังฉีดวัคซีน ต่อมา จะเป็นขั้นตอนการให้ผู้รับวัคซีน ได้พักสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นหลังได้รับวัคซีน โดยทีมแพทย์จากห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเวลา หากพักสังเกตอาการแล้วไม่มีปัญหาอะไร ก็สามารถกลับบ้านได้ และหมอจะนัดมารับวัคซีนเป็นเข็มที่ 2. ซึ่งจะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์

ทั้งนี้ อำเภอสองพี่น้อง ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในล็อตแรกนี้ เป็นของ บริษัท SINOVAC ฉีดให้คนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด คือ บุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด – 19 ที่มีโอกาสสัมผัสติดเชื้อและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ทำงานตามหน้าที่ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

มงคล สว่างศรี /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here