นายอำเภอพิชัย อุตรดิตถ์​เยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย

0

ที่  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่  7 ตำบลบ้าน ดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตำบลบ้านดารา  จำนวน  3  ราย  โดยให้กำลังใจ  ดูความเป็นอยู่  ความต้องการในด้านต่างๆ  ตามความจำเป็นผลการออกตรวจเยี่ยม  คนใกล้ชิดบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี  ตั้งใจทำมาหากินและมีชุดปฏิบัติการประจำตำบลทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ  รายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิชัย(ศป.ปส.อ. พิชัย)ทราบทุกวันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน

โดยมี นายสมบูรณ์   ชาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านดารา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านดารา  รพ.สต.บ้านดารา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจ  แนะนำการปฏิบัติตัวเองและคนในครอบครัวสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here