นายอำเภอพิชัย อุตรดิตถ์​เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ โครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี​2566

2

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ  ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้พร้อมมอบถุงยังชีพกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย และประมาณการ วางแผนแก้ไขการสร้าง/ซ่อมบ้างให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย คือ บ้านคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา 1 ราย บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก 1 ราย บ้านร็อก 17 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะเฟือง 1 รายบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน 1 ราย บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเฟือง 1 ราย บ้านคลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน 1 ราย บ้านฟากบึง หมู่ที่ 4​ ตำบลนาอิน 1 ราย

ซึ่งการลงเยี่ยมบ้านในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพิชัย

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here