นายอำเภอพบพระ เข้มงวดมาตรการ การแพร่ระบาด โควิด 19 บ้านเก้ารวมไทย พร้อมทั้งมอบสิ่งของ ผู้ที่ได้ผลกระทบ

7

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตากโดยเฉพาะบ้านเก้ารวมไทยหมู่ที่ 5 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายรายคำสั่งจังหวัดตาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ประกาศปิดหมู่บ้านเก้ารวมไทย หมู่ที่5 ต.รวมไทยพัฒนา เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายเภอพบพระกล่าวว่า บ้าน 9 รวมไทย หมู่ที่ 5 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวน63รายรักษาตัวใน ศูนย์CI บ้านเก้ารวมไทยและ HI  จำนวน11ราย เราใช้มาตรการในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน เสียงตามสาย ให้ผู้นำตระกูลแซ่และผู้อาวุโส ได้มาพูดคุยกับพี่น้องม้งในพื้นที่ ให้ดูแลตนเอง รวมถึงมีการปฏิบัติตามมาตรการ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และ นำธงมาปักหน้าบ้านพี่น้อง ที่พบเชื้อโควิด เป็นธงสีขาว เขียนคำว่าโควิด เป็นการแจ้งเตือน ให้ พี่น้องที่อยู่ข้างเคียงได้ระมัดระวังตัว จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19

โดยในวันนี้นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยร.อ.ธงชัย โชควันชัยผบ.ร้อย ร.1413 นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย  หน.ป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระตชด.346 มอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง จาก มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านเก้ารวมไทย เป็นผู้รับมอบ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ศูนย์อำนวยการ ศูนย์ ciบ้านเก้ารวมไทย โดยมี ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ในพื้นที่อำเภอพบพระ โดยข้อมูลจาก งานสุขศึกษา โรงพยาบาลพบพระ ข้อมูล วันที่18ต.ค2564 ยอดรวมทั้งอำเภอพบพระยอดผู้ป่วยติดเชื้อ92ราย ผู้ป่วยติดเชื้อ ยอดสะสมจำนวน4,438ราย ยอดผู้เสียชีวิตยอดสะสม จำนวน22 ราย ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลพบพระ รพ. สต. บ้านรวมไทยพัฒนา 1อสม. ชรบ. อส. ทหารในพื้นที่ ช่วยกัน ในการดูแล ศูนย์ ci บ้านเก้ารวมไทย

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ อ.อุ้มผาง จ.ตาก รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here