นายอำเภอตะกั่วทุ่งปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

4

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อำเภอตะกั่วทุ่ง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข้าราชการตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  กู้ชีพ/กู้ภัย  และจิตอาสาพระราชทาน  รวม 100 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ศปถ.อ.ตะกั่วทุ่ง ได้รณรงค์ให้ประชาชนชาวตะกั่วทุ่ง และผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาร่วมปฏิบัติตามมาตรการ 10รสขม (1ร. 2ข. 3ข. 4ม.) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ อำเภอตะกั่วทุ่ง ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 2 จุด จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 4 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here