นายอำเภอคลองเขื่อน ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ฯ เร่งด่วน ครัวเรือนประสบปัญหาในพื้นที่

22

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน พร้อม ป.อาวุโส ปลัดอำเภอ นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 44/3 ม.5 ต.คลองเขื่อน โดยมี นางธนทรัพย์ เนตรสาคร เป็นเจ้าของบ้าน  หลังจากพบว่าประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย รายได้ และได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเนื่องจากมีโรคประจำตัวรุมเร้า

 เบื้องต้น ทางอำเภอคลองเขื่อนได้มอบของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม พร้อมกันนั้น นายอำเภอคลองเขื่อนได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 1,000 บาท และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอีก จำนวน 500 บาท เพื่อเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต

 อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ทางอำเภอคลองเขื่อน จะใด้ประสานกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ช่วยเหลือในด้านของเงินเยียวยา

สำนักงานกาชาด ช่วยเหลือในด้านของการมอบของยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพิ่มเติมต่อไป   องค์การบริหารส่วนตำบล ให้การช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย   ทั้งนี้ยังมีแผนพัฒนาอาชีพในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้คุณป้ามีรายได้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยว อาจมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ต่อไป

สมศักดิ์/ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here