นายอำเภอคลองเขื่อน ดำเนินการเชิงรุกสำรวจการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันปัญหาประชาชนภาคเกษตรขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้

14

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า กำนันตำบลบางเล่า ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ลงพื้นที่สำรวจการขุดลอกคลองบางกระเสนนอก ในพื้นที่ ม.3 ต.บางเล่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง หมู่ 6 ต.บางเล่า  ต.ก้อนแก้ว  และ ม.12 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา ความยาวระยะทางรวม 3,600 เมตร

 ซึ่งเป็นคลองหลักที่ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล ใช้น้ำเพื่อการเกษต การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา และปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งคลองดังกล่าวรับน้ำมาจากแม่น้ำบางปะกง ไหลผ่านครอบ คลุมพื้นที่ ประกอบกับ น้ำใาแม่น้ำบางปะกงเริ่มมีความเค็มหากกรมชลประทาน มีการปิดบานประตูชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะขาดแคลนน้ำก่อนฤดูแล้งมาถึง ทั้งนี้ นายอำเภอเสฏฐวุฒิกล่าวว่า สำหรับคลองดังกล่าวเดิมตื้นเขินมีความลึกเพียง 1 เมตรปี่ที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนหนักขาด แคลนน้ำในภาคการเกษตร โดยเฉพราะนาข้าวโดยจึงเร่งทำการขุดลอกหลังจากดำเนินการขุดลอกคลองนี้เสร็จสิ้นแล้วจะทำให้มีความลึกถึง 3 เมตร กว้าง 6 เมตร สามราถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพื่อช่วยป้องกันปัญหาความเดือนร้อนของประชา ชนที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลองแห่งนี้ ตลอดจนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งถือแป็นกาแก้ปัญหาระยะยาว

 สำหรับการดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว นายอำเภอคลองเขื่อนได้บูรณาการโดยประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือรวมทั้งกำลังคน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และค่าดำเนินการขนย้ายตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงจากส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์/ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here