นายอำเภอคลองเขื่อนร่วมกับพระอาจารย์เอกลักษณ์วัดพุทธพรหมยาน มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

8

พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดพุทธพรหมยาน(เกาะลัด) และคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอคลองเขื่อน ป.อาวุโส สาธารณสุข ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่เกาะลัด ต.บางตลาด เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย จำนวนเงิน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครวมเป็าเงินรายละ 1,370 บาท จากเงินสนับสนุนของท่านพระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม พร้อมกำชับให้นายอำลงพื้นที่มอบให้กับชาวบ้านที่มีรายใด้น้อยด้วยตัวเอง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี 2565

นายอำเภอคลองเขื่อนกล่าวว่าสำหรับผู้มีรายใด้น้อย  ทั่วทั้งอำเภอคลองเขื่อนมีทั้งสิ้น จำนวน 215 ราย รวมเงินช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 215,000 บาท และค่าของอุปโภคบริโภคอีกจำนวน 79,550 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 294,550 บาท ทั้งนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ในอำเภอคลองเขื่อน สำหรับชาวบ้านที่ใด้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งของอุปโภคบริโภคใด้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 3ประเภท คือ

 ประเภทที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่รัฐต้องสงเคราะห์นั้น อำเภอคลองเขื่อนได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รายละ 1,000 บาท ทั่วทั้งอำเภอ 75 รายที่ผ่านมา และขณะนี้ได้ต่อยอดให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย อีกจำนวน 215 ราย

  ส่วนประเภทที่สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพได้ จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐสามารถเข้าไป ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ซึ่งทางอำเภอคลองเขื่อนลงพื้นที่สำรวจ ผู้ที่พร้อมจะได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีอาชีพเป็นของตนเอง โดยจัดทีมพี่เลี้ยงมีหน้าที่ สำรวจความต้องการ ว่าครัวเรือนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ พี่เลี้ยงแต่ละทีมจะดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิด 10-15 ครัวเรือน เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จทะลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และนายอำเภอได้เน้นย้ำให้มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาด แทนที่จะทำการฝึกอบรมเพียงแต่อย่างเดียว

  และประเภทสุดท้ายคือจากคน หรือชุมชน ที่มีอาชีพอยู่แล้ว ส่งเสริมพัฒนา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ามาช่วยส่งเสริมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด จวบจนถึงการนำมาซึ่งการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ได้ประสบความสำเร็จ ที่ ม. 3 ตำบลก้อนแก้ว เป็นตำบลนำร่องในอำเภอคลองเขื่อน และกำลังจะขยายไปยัง ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทั่วทั้งพื้นที่ต่อไป    เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการขจัดปัญหาความยากจนโดยเร็ว ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอำเภอคลองเขื่อนทุกคน

ภาพ-ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here