นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 แถลงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สโลแกน เปลี่ยนแปลง สร้างเมือง ยั่งยืน

10

ที่ทำการผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ หมายเลข 2 ได้จัดให้มีการแถลงนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะทำให้เมืองพัทยาเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อสื่อมวลชน นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 กล่าวว่า จะดำเนินนโยบายเพื่อปรับาชนตามสโลแกน เปลี่ยนแปลง สร้างเมือง ยั่งยืน 4 เปลี่ยน 10 สร้าง 1 ยั่งยืน 4 เปลี่ยนแปลง คือ 1.ทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะ สุจริต เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.พัทยาเป็นเมืองพิเศษ ผลักดันให้ใช้กฎหมายพิเศษแก้วิกฤตในทุกมิติ 3.มิติใหม่ของการให้บริการ One Stop Service อย่างแท้จริง และ 4.ไม่ให้ชาวต่างชาติ ทำธุรกิจเอาเปรียบชาวเมืองพัทยา

10 สร้างเมือง คือ 1.การผลักดันพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเบอร์ 1 ของไทย และภูมิภาคเอเชีย ฟื้นฟู สร้างเศรษฐกิจ 2.สร้างเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองหลวงของการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลก 3.นายกเซลส์แมน 4.กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนละ 2 ล้านบาท 5.จัด Safe Zone โซนปลดปล่อยสำหรับเด็ก และเยาวชน 6.Day Care กลางวันรองรับผู้สูงอายุ 7.การตรวจสุขภาพประจำปี และการติดตามผล 8.โรงเรียนเมืองพัทยา มาตรฐานอินเตอร์ 9.บูรณาการผังเมือง และระบบสาธารณูปโภค 10.พัทยาเมือง Smart City สู่ Digital City และ 1 ยั่งยืน คือ สร้างความเป็นเจ้าของเมืองพัทยาให้กับทุกคน การตรวจสอบเป็นเรื่องปกติ เข้าถึงได้

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 กล่าวด้วยว่าหากถึงยุคสมัยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจให้เข้าไปทำงานจะทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน ขอเพียงพี่น้องประชาชนอยากเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความรู้มากพอที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น

“ทั้งนี้ เชื่อว่าความรู้ ความสามารถต่างๆ ที่มีสามารถทำให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในวันเลือกตั้ง หรือในวันเข้าคูหาได้ ตนเองมีความมั่นใจแบบนั้น” นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ระบุ

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here