นายก อบจ.สกลนคร นำทอดกฐินสร้างวิหารพระพุทธเมตตา 5 บูรพาจารย์

5

 ที่วัดศรีปทุมวนาราม บ้านบัวใหม่พัฒนา ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร มูลนิธิพัฒนาสกลนครเพื่อความยั่งยืน พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบจ.ฯ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระพุทธเมตตา 5 บูรพาจารย์บ้านบัว ประกอบด้วย  หลวงปู่คูณ ธมฺมุตฺตโม,หลวงปู่สิม พุทธาจาโร,หลวงปู่แว่น ธนปาโล,หลวงปู่หลวง กตปุญโญ, หลวงปู่บัวไข สนุตจิตุโต

ซึ่งพระบูรพาจารย์ทั้ง 5 รูป เคยมาจำพรรษาที่บ้านบัว มีวัตรปฏิบัติที่งดงามจนกลายเป็นพระอริยสงฆ์ ที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ ในการนี้  พระอาจารย์เดชชัย อภิปุญโญ เจ้าอาวาส วัดศรีปทุมวนาราม นำพระสงฆ์มารับการทอดถวาย ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 6389,849 บาท ซึ่งการทอดกฐินครั้งนี้ มีการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here