นายก อบจ.ปทุมธานี จับมือท้องถิ่นลอกคลองหนองเสือเตรียมรับมือไลออนร็อค

10

ที่คลอง10 บริเวณที่เขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายเสวก ประเสริญสุข , นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต , นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจการทำงานขุดลอกคลองโดยใช้เรือโป๊ะในการขุดลอกภายในคลอง 10 ซึ่งเป็นหนึ่งคลองจากการดำเนินการทั่งหมด14 คลองเพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพเเละกำจัดวัชพืชบริเวณผิวน้ำ รวมไปถึงรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงสองวันข้างหน้าหากมีผลกระทบจากน้ำฝนและเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับปริมาณน้ำรวมไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 30 – 50 เซนติเมตร และรับพายุหมายเลข 17  ไลออนร็อค จะทำให้ฝนตกหนักในภาคเหนือและอีสานตอนบนในวันที่ 11-12 ต.ค.64นี้

  สืบเนื่องกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีประกาศแจ้งว่าได้ประเมินสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก พบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,775 – 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำหลากสูงสุดจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ได้ไหลผ่านเขื่อนพระรามหกสูงสุดในอัตรา 762 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยคาดว่าในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ปริมาณน้ำหลากรวมกันผ่าน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์สูงสุดที่ 3,050 – 3,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะไหลออกสู่อ่าวไทย ในช่วงวันที่ 7-10 ตุลาคม 2564 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30-50 เซนติเมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

จึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ขอให้อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก กำชับผู้อำนวยการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบแนวคันกันน้ำให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที ผ่านทางสายด่วน 1784

     ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ทางอ บจ.ปทุมธานีได้ดำเนินการเพื่อเตรียมรองรับน้ำมาก่อนหน้านี้ 2 เดือนแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับน้ำที่หลากเข้ามา และให้ทันเหตุการณ์ ซึ่งเราได้เปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่เมื่อก่อนได้ใช้รถแบคโฮอยู่บนถนนเพื่อแหวกทางน้ำทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของรถแบคโฮทำให้ดินด้านล่างปลิ้นออกทำให้ถนนทรุด เมื่อถนนทรุดก็มาซ่อมถนนอีก ภายในคลองเมื่อหน้าแล้งผักตกชวาหญ้าวัคพืชก็ขึ้นเต็มหมดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้เรือโป๊ะรถแบคโฮลงตามแนวความคิดของท่านเสวก ประเสริฐสุข รองนายก อบจ.ปทุมธานี ขณะนี้เราได้ว่าจ้างบริษัทเข้ามาขูดลอกโดยตรง ต่อไปนี้วัคพืชต่าง ๆ ต้องไม่มีในคลองส่งน้ำ คอลงส่งน้ำต้องเป็นคลองส่งน้ำ วันนี้ผมต้องขอบคุณหลายฝ่าย ขอบคุณทีมงานและ นายสุริยา ธรรมธารา และนายสมบัติ วงค์กวน สจ.ในพื้นที่  ที่มาช่วยดูแลการดำเนินการของการขุดลอกคลอง และนายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือ ส่งอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยดูแลเจ้าหน้าที่อย่างดี หลังจากที่มีการเลือกตั้งนายก อบต.แล้ว ผมจะเชิญทุกนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 65 พื้นที่มา MOU เพื่อที่จะให้ทาง อบจ.สนับสนุนอะไรบอกมา ในส่วนของคลองส่งน้ำเพื่อทำดีแล้วก็ต้องช่วยกันดูแล เราจะมากำหนดแนวทางการดูแลกัน ต่อไปนี้คลองในปทุมธานีต้องยั่งยืน เพื่อให้ประเพณีในพื้นที่ต่าง ๆ กลับมา

      ส่วน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า การขุดลอกคูคลองเป็นประโยชน์ต้องประชาชนมาก โดยเฉพาะพื้นที่นครรังสิตต้องรองรับน้ำที่ผลันลงมา เราเองจึงต้องทำงานให้สอดคลองกันกับ อบจ. ซึ่งหลายพื้นที่ในนครรังสิตเริ่มกลับมาสะอาดแล้ว น้ำก็ไม่เน่า ปัจจุบันยังมีการดำเนินการภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่นาน เพื่อเตรียมจัดงานภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รวมถึงส่งเสริมประเพณีและฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็ว.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here