นายก อบจ. นำนักเรียนชูนิ้วโป้งชี้กลาง สัญลักษณ์เทิดทูนสถาบัน (สกลนคร)

5

ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จ.สกลนคร  นายชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในสถานศึกษา รู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติดคนเสพตายคนขายติดคุก

 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน เป็นนักเรียนจาก โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ โรงเรียนสกลทวาปี อ.เมือง และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง 

โดยในโอกาสนี้   นายชัยมงคล ไชยรบ อบจ.สกลนคร ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 700 ปี พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ตลอดจนพสกนิกรอย่างคณานัป ที่พวกเรามีแผ่นดินอยู่ในวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ชู 3 นิ้ว คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่า เราเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร   จะเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นสถาบันหลักของชาติตลอดไป ซึ่งทุกคนทั้ง นายก อบจ. รอง นายก อบจ.และนักเรียน ต่างร่วมชู 3 นิ้วอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here