นายก อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด-19ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

23

ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลบางเลน โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วย นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นาย อนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางเลนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชุมและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ covid-19 ของอำเภอบางเลน

จากนั้นลงมาตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางเลน นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการควบคุมดูแลผู้ป่วย และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกล่าวในครั้งนี้ หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลเลน เป็นจำนวนเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารผู้ป่วยใน และซ่อมแซมพื้น ผนังอาคารผู้ป่วยในที่ชำรุดจำนวน 2 อาคารรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง

สถานที่กักกันในระดับพื้นที่อำเภอบางเลน ณ.โรงแรมแกรนด์วิว อ.บางเลน เป็นจำนวนเงิน1,649,925 บาท ลองรับผู้กักตัวได้จำนวน 56 คนซึ่งเป็นการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่กักตัว ค่าวัสดุทางการแพทย์ต่างๆและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้นโดยนอกจากสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ดังกล่าวแล้ว อบจ.นครปฐม ก็ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเตรียมและจัดหาสถานที่ในอำเภออื่นดังนี้ สถานที่จัดการผู้ที่มีความเสี่ยง ณ.ศูนย์ฝึกปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรีเขต 3 ภาคกลาง)ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี เป็นจำนวนเงิน 1,841,815 บาท รองรับผู้กับตัวได้จำนวน 60 คนซึ่งเป็นการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลสนาม ณ.โรงเรียนการบินกำแพงแสน เป็นจำนวนเงิน 2,252,414 บาท รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 69 เตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการคงที่และไม่รุนแรงโดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปและวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เข้าพักสำหรับ ผู้ติดเชื้อ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here