นายก อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจงานลอกคลองที่ตันและเก็บวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้กับเกษตรกรผู้ที่ใช้น้ำทำนา

4

นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจการทำงาน งานขุดลอกคลองเพื่อนำวัชพืชที่กรีดขวางทางน้ำไหลขึ้นจากคลอง บริเวณคลอง หมู่ 10 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้ง และป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย

 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้สนับสนุนนำรถแบ็คโฮคอยาวในการดำเนินการครั้งนี้ หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ยื่นหนังสือขอให้ทาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ลอกคลองและเก็บวัชพืชในคลองต่างๆ   เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้ใช้น้ำ  และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งในคลองแต่ละแห่งมีวัชพืชเป็นจำนวนมาก  ทางท้องถิ่นในพื้นที่ไม่มีเครื่องจักร ก็ได้ขอให้ทาง อบจ.ลงมาช่วยทางเราก็ยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นทุกแห่ง  ในพื้นที่ใดที่มีปัญหาขอให้ประสานงานกับ ส.อบจ.ในพื้นที่  จะได้นำปัญหามาร่วมกันดูแลแก้ไขให้กับประชาชนทั้งจังหวัดนครปฐมต่อไป

นายธีรชัย ดาวเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและคณะทำงาน ที่ได้ร่วมประสานและสนับสนุนเครื่องจักรมาเก็บวัชพืชในคลอง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาอย่างมากทำให้น้ำในคลองไม่ไหลเวียนทางหน่วยงานของท้องถิ่นก็รับผิดชอบไม่ไหวไม่มีเครื่องจักรที่จะดำเนินการ ในวันนี้ประชาชนต่างดีใจเพราะเห็นทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเครื่องจักรมาเก็บวัชพืช ทำให้น้ำมีการระบายได้ดี และประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างทั่วถึง นายก อบจ.ยังได้กล่าวให้กำลังใจประชาชนที่มารอต้อนรับ กล่าวถึงเรื่องวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับรองจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้รับวัคซีนและจะดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ล๊อตที่จะเข้ามาเยอะที่สุดในจังหวัดนครปฐมเดือนกรกฎาคม 2564 ประมาณ 5 แสนโดสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการ ได้ฉีดวัคซีนฟรี

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here