นายก อบจ.ชุมพร ร่วมงาน ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565 เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน

2

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ดาวเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ เขต 4 นายประพันธ์ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เข้าร่วมงาน ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565 Thai Local Forum 8th 2022 “เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน” ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อบจ.ชุมพร ร่วมงาน ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565 เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน   //  

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here