นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมด้วยนายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคระบาด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทราได้มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 กล่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 100 ขวด ให้กับ อบต.โยธะกา

โดยมีนายธีรพล อุทัยพันธุ์ นายก อบต.โยธะกา รับมอบ และมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 650 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 650 กล่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 108 ขวด ให้กับ อบต.บางเล่า โดยมีนายสมบูรณ์ ระมาตร์ นายก อบต.บางเล่า รับมอบ ทั้งนี้เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here