นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับ อบต.โพรงอากาศ โดยมีนายคีรินท์ ฉ่ำสมบูรณ์ นายก อบต.โพรงอากาศ รับมอบ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำหรับการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรงและโรคระบาด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทราได้มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 กล่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 100 ขวด ให้กับ อบต.โพรงอากาศ  เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here