นายก อบจ.ฉะเชิงเทราเรียกประชุมทุกภาคส่วนมอบนโยบายการบริหารจัดการให้ถือประโยชน์ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ

25

นายกไก่-กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา  เลขามณฑล ไวยเจริญ และนายจักร์กฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานของนายก คือ “ผิดระเบียบไม่ทำ สั่งการไม่ถูกให้บอก มีอะไรคลุมเครือ ปรึกษาหารือกัน” ใด้ตลอดเวลา

และในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ผู้บริหารจึงขอเน้นย้ำและกำชับเรื่องของยาเสพติด ห้ามทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด เพราะเป็นภัยอันตรายต่อสังคม ครอบครัว เยาวชน และประชาชน อย่างยิ่ง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here