นายกไก่ ห่วงใยชาวบ้าน กระทบหนัก ป.กระพงแปดริ้ว งดส่งออก พร้อมรับปัญหา เข้าพบ รมต.เกษตรฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร็ว

8

นายกไก่-กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ลงพื้นร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมประมง พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ซอยจันทร์เกษม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  โดยครั้งนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และทีมบริหาร ได้ลงพื้นที่มารับข้อร้องเรียนของเกษตรกรตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลใกล้ อาทิ  บางเกลือ หอมศีล บางปะกง โดยพร้อมหาแนวช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว มีกำนันสุรพล ยางมากนาม กำนันตำบลสองคลอง นายสมยศ จันทร์เกษม อดีตกำนันตำบลสองคลอง  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ผู้นำในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาว จำนวน 300 คน เข้าร่วมชี้แจงข้อร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

สาเหตุของข้อร้องเรียน เนื่องจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่ตำบลสองคลอง หอมศีล บางเกลือ และบางปะกงบางส่วนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถส่งออกลูกปลากระพง ขนาด 3นิ้ว ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้ปลากระพงทั้งหมด ลอยตายเป็นแพ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงเป็นอย่างมาก

สาเหตุที่ส่งออกไม่ได้เนื่องจากเกษตรกรไม่มีใบอนุญาตส่งออก คือ ใบอนุญาต สอ.3 ปลาบ่อดิน มีเพียงใบอนุญาต ใบสอ.3 ปลาบ่อปูนเท่านั้น โดยทางรองอธิบดีได้รับเลือกข้อร้องเรียนและจะดำเนินการขอผ่อนผันให้ดำเนินการใช้ใบอนุญาต สอ.3 ปลาบ่อปูน เพื่อการส่งออกได้ต่อไป

ในส่วนของ  นายกไก่ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวแล้ว โดยกล่าวว่า”ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นปัญหาใหญ่ของตนด้วยเช่นกันโดยจะไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยขอจะนำเรื่องข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร็ววันนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดต่อไป”

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here