นายกไก่ สร้างขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมพร้อมรับมือ ดูแลผู้กระทำความผิดในจังหวัด

2

ปัจจุบันมีผู้กระทำผิดกฎหมาย ถูกจับกุมดำเนิน คดีอาญา และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำนวนมาก ซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก ไปส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งศาลได้ให้โอกาสด้วยการรอการลงโทษ ไว้และใช้มาตรการคุมความประพฤติ โดยการแก้ไขพื้นฟูในชุมชน และในขณะนี้มีผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการดูแลและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ในระบบของ สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 5,000 คน ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล จำนวน 257 คน เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติงานช่วยเหลือสำนักงานจนถึงปัจจุบัน

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมบางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีนายทองดี แสงทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน มีนางวิภา เฟื่องฟููดำรงชัย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

โดยนายกไก่ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับกรมคุมประพฤติฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติภารกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here