นายกไก่ ร่วมผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน 2 ตำบล เปิดสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ – บางขวัญ บึงเทพยา

7

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก  ข้ามคลองบ้านใหม่ – บางขวัญ บึงเทพยา โดยมี นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา   นายมติชน ชูทับทิม ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงแรงงาน  นายสุรพล กลัดประทุม ส.อบจ.ฉะเชิงเทรา

 นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ รองนายก อบต.บางขวัญ   นายไพโรจน์ ยงค์พฤกษา รองนายก อบต.ท่าไข่   ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขวัญ และตำบลท่าไข่ ร่วมพิธีเปิดณ บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ – บางขวัญ บึงเทพยา ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นสะพานที่ใช้สัญจร  ข้ามคลองบ้านใหม่ – บางขวัญ บึงเทพยา เป็นสะพานเชื่อมต่อพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.ท่าไข่ และหมู่ที่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทราโดยมีขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ตีเส้นแบ่งผิวจราจรทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร พร้อมงานเชิงลาดคอสะพาน

โดยพิธีเปิดในครั้งนี้มีประชากรในพื้นที่ ต.บางขวัญ จำนวน 7,500 คน และประชากรในพื้นที่ ต.ท่าไข่ จำนวน 10,000 คน ใช้สะพานนี้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นายกไก่ ขอขอบคุณ  นายบุญชวน เล็กชะอุ่ม และ  นายพจพงษ์ ชวาลนนท์ ร่วมบริจาคที่ดินให้เป็นสาธารณะเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว หากไม่มีบุคคล 2 ท่านนี้ สะพานที่ใช้งบประมาณของ อบจ.ฉะเชิงเทรา เส้นดังกล่าวจะไม่สามารถก่อสร้างได้ กราบขอบพระคุณทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างสูงครับ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here