นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

6

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบชุดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมน้ำดื่ม ผ่านทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้กำลังใจแก่เด็กพิเศษ ต่อไป ถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และร่วมมอบถังน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมงบประมาณก่อสร้างฐานคอนกรีตเพื่อวางถังน้ำ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)(PTT GC) เพื่อส่งมอบถังน้ำให้กับชุมชน หมู่บ้าน ที่คาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับกักเก็บน้ำสะอาดเพื่อใช้ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ถัง ให้แก่ อำเภอคลองเขื่อน , อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here