นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านแอพพ้นภัยสภากาชาดไทย

1

นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย สำหรับผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตำบลศาลาแดง 93 ครัวเรือน,ตำบลโยธะกา  7 ครัวเรือน,ตำบลโพรงอากาศ  4 ครัวเรือน,ตำบลดอนฉิมพลี 128 ครัวเรือน,ตำบลบึงน้ำรักษ์ 24 ครัวเรือน รวม 256 ครัวเรือน จำนวน 256 ชุด

ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ผ่าน แอพพลิเคชัน “พ้นภัย”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here