นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

4

นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และบ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 1 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ซึ่งเป็นที่อยู่ของเด็กหญิงณัฐวรรณ แสงสว่าง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ

ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พบปะพูดคุย สอบถามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน พร้อมทั้งให้แนวคิด แนวทางในการศึกษาต่อไประดับสูงขึ้นตามความสามารถ กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบอุปกรณ์สิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ตัวแทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 1 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ซึ่งเป็นที่อยู่ของเด็กหญิงณัฐวรรณ แสงสว่าง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ป่วยเป็นโรคโกลเดนฮาร์ ซินโดรม ซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่หายากโดยมีลักษณะการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของหู จมูกเพดานอ่อนริมฝีปาก และขากรรไกรล่างซึ่งมักจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here