นายกเสรินทร์ – ส.ส.สินธพ ส.ส.เขต 1 นครปฐม ลุยน้ำช่วยบ้านบรรเทาทุกข์น้ำท่วมขังในชุมชน

3

จากสถานการณ์ผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นทีประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนต่างๆ นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร (ส.ส.สินธพ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมลงสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในหลายชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม พร้อมกับรับฟังปัญหาและตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

 โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว นายกเทศมนตรีเทศบาลสนครนนครปฐมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 8 จุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งนอกจากจะมอบสิ่งของที่จำเป็นยังได้นำทีมงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมสอบถามถึงสภาพการท่วมขังของน้ำในชุมชน ซึ่งพบว่าเป็นผลกระทบเดียวกับที่แม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำที่ถูกระบายลงมาจากพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครปฐมมีคลองเจดีย์บูชา ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เพื่อส่งออกไปยังแม่น้ำนครชัยศรี ได้รับผลกระทบและไม่สามารถระบายได้อย่างคล่องตัวดังเช่นที่เคยสามารถทำได้ ประกอบกับพื้นที่ต่างๆเป็นที่ลุ่มต่ำมีฝนตกลงมามากกว่าหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้ยังคงมีน้ำท่วมขังตามชุมชน

ซึ่งทั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลสนครนนครปฐมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดการระบบระบายน้ำอย่างเร่งด่วนและพบว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมาและมีน้ำท่วมขังหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ แม้จะมีน้ำท่วมขังแต่สามารถระบายได้รวดเร็วขึ้นจากเดิมหลายชั่วโมงและมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมทั้งการป้องกันรวมถึงแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลสนครนนครปฐมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่น้ำท่วมนำสิ่งของและส่งกำลังใจกับชาวบ้านด้วยตัวเองเพื่อขอทราบัญหาที่แท้จริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “เราจะผ่านมันไปด้วยกัน”

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here